Polska

  • Stolica: Warszawa
  • Powierzchnia: 312 679 km2
  • Waluta: Złoty polski (PLN)
  • Ludność: 38,5 mln
  • Czas lokalny (+01:00): 21:51

Polska leży w geometrycznym środku Europy, a jednocześnie w miejscu, gdzie ścierają się wpływy Europy Zachodniej i Wschodniej, co miało niemały wpływ na ukształtowanie się charakterystycznych cech środowiska przyrodniczego, a także kulturę. Krajobraz Polski jest bardzo urozmaicony. Wzdłuż wybrzeża Bałtyku rozciąga się pas nadmorskich nizin. Pas pojezierzy wyróżnia się krajobrazem polodowcowym urozmaiconym jeziorami i wzniesieniami. Szeroki pas Nizin Środkowopolskich oddziela je od krajobrazu wyżynno – górzystego południowej części kraju. Warunki geograficzne sprzyjają rozwojowi turystyki nadmorskiej i górskiej, a także agroturystyki. Umiarkowany klimat wpłynął na ukształtowanie się specyficznej szaty roślinnej i zwierzęcej, chronionej przez liczne parki narodowe i rezerwaty. Bogata historia i wpływy z innych krajów wpłynęły znacząco na ukształtowanie się kultury polskiej, o czym świadczą zabytki i inne obiekty o charakterze turystycznym.