Katowice

Katowice w okresie średniowiecza było słowiańską osadą rolniczą. Od połowy XIX wieku miasto rozwijało się jako ośrodek przemysłu, którym jest po dziś dzień. Pełni również rolę ośrodka naukowego i kulturalnego. Znajdują się tam Filharmonia Śląska i Teatr Śląski. Spośród zabytków na największą uwagę zasługują drewniany kościół z początków XVI wieku przeniesiony z Sytyni. Warto zobaczyć również drewniany spichlerz z XVII wieku oraz kościół ewangelicki. Pełni rolę głównego ośrodka ruchu turystycznego w regionie.