turystyka

Na czym polega ubezpieczenie bagażu?

Wyjeżdżasz na wakacje i martwisz się o cenne przedmioty, które ze sobą zabierzesz? Ubezpieczenie bagażu podróżnego stanowiące element polisy turystycznej, zapewni Ci ochronę na wypadek zgubienia lub kradzieży posiadanych rzeczy. Jeśli dojdzie do przykrego incydentu, w wyniku którego stracisz swoje mienie, ubezpieczyciel zwróci Ci pieniądze na pokrycie ewentualnych strat. Z tego artykułu dowiesz się, jakie przedmioty może chronić polisa podróżna i na czym właściwie polega ubezpieczenie bagażu.

Czym jest ubezpieczenie bagażu?

Ubezpieczenie bagażu podróżnego to składnik polisy turystycznej, który zapewnia ochronę przewożonemu mieniu. Dzięki niemu zyskasz odszkodowanie w przypadku kradzieży, utraty lub zniszczenia rzeczy osobistych, sprzętów medycznych lub elektronicznych podczas podróży. Zadośćuczynienie dotyczy również sytuacji, do których dojdzie z winy przewoźnika (np. opóźnienie lub uszkodzenie bagażu w transporcie powietrznym).

Ubezpieczenie bagażu lotniczego w formie walizki ze zgłoszoną zawartością bądź ochronę dla innych wartościowych sprzętów możesz otrzymać w pakiecie polisy turystycznej lub za niewielką dopłatą. Towarzystwo pokrywa powstałą szkodę do wysokości sumy ubezpieczenia, dlatego zawsze należy dobrze oszacować jej wysokość.

W jaki sposób ubezpieczyć bagaż podróżny?

Jak zyskać kompleksowe ubezpieczenie bagażu lotniczego oraz wszelkich wartościowych sprzętów, jakie przewozisz? Kupując odpowiednią polisę turystyczną! Pamiętaj, że ochronę na czas podróży możesz rozszerzyć również o inne potrzebne dodatki, takie jak np. klauzula alkoholowa, sporty wysokiego ryzyka czy choroby przewlekłe. Polisę zawsze należy dobierać, analizując swoje potrzeby i preferencje, a także charakter planowanej podróży.

Wybierając ochronę bagażu w ramach polisy turystycznej, zwróć przede wszystkim uwagę na sumę ubezpieczenia. Czym jest i jak ją oszacować? Suma ubezpieczenia to wysokość potencjalnego odszkodowania, które towarzystwo wypłaci Ci za skradziony, opóźniony lub zagubiony bagaż. Właśnie dlatego, musisz znać limity, do których będzie przysługiwało Ci odszkodowanie. Będzie to zależne od zakupionego pakietu.

Warto wiedzieć!

 

Przy wyborze ubezpieczenia bagażu w ramach polisy turystycznej możesz napotkać też limity (podlimity) dotyczące poszczególnych przedmiotów lub sprzętów, np. na aparat fotograficzny, laptop czy telefon. Dlaczego ustalenie limitów jest tak ważne? Ponieważ tylko dobrze skalkulowane ubezpieczenie bagażu podróżnego, którego suma odzwierciedla realną wartość przewożonego mienia, zapewni Ci odszkodowanie na pokrycie dodatkowych wydatków w razie jego utraty.

Jaki bagaż można i warto ubezpieczyć?

Ubezpieczenie bagażu podróżnego jest bardzo przydatnym elementem polisy turystycznej dla każdej osoby, która przewozi wartościowe przedmioty – zwłaszcza w przypadku podróży samolotem. Zdarzają się bowiem sytuacje, kiedy walizki giną w transporcie lub zostają poważnie uszkodzone przez błąd przewoźnika.

Ochrona ta przyda się również w kontekście ryzyka kradzieży lub zniszczenia drogich przedmiotów, np. sprzętu elektronicznego czy akcesoriów medycznych podczas podróży. Szczegóły takiej polisy zawsze są umieszczone w OWU. Ubezpieczenie bagażu może obejmować następujące przedmioty:

  • portfel wraz z zawartością (także gotówka);
  • torby, torebki, plecaki, walizki;
  • sprzęt medyczny, sportowy, turystyczny, elektronika;
  • wózki i akcesoria dziecięce (np. fotelik samochodowy);
  • odzież, obuwie, biżuteria, dodatki itp.

Brak odszkodowania za utracony bagaż – możliwe wyłączenia

Istnieją pewne sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania za utracony lub zniszczony bagaż podróżny. Mówimy wówczas o ograniczeniach lub wyłączeniach w ubezpieczeniu. Takie informacje można znaleźć w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). To w tym dokumencie towarzystwo definiuje, czym w jego rozumieniu jest bagaż, jakie przedmioty podlegają ochronie i jakie odszkodowanie przewiduje w ramach ewentualnej utraty mienia.

Do najczęstszych wyłączeń w ubezpieczeniu bagażu należy zaliczyć brak właściwego zabezpieczenia przedmiotów przez ich właściciela. Dlatego towarzystwo zaznacza w umowie, że ubezpieczony ma obowiązek odpowiednio chronić bagaż i transportować go zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa. Nie wolno np. powierzać go osobom trzecim lub pozostawiać bez opieki w miejscach publicznych – dotyczy to zwłaszcza ubezpieczenia bagażu lotniczego.

Jakie są inne możliwe wyłączenia w ubezpieczeniu bagażu? Problem z wypłatą odszkodowania nastąpi najczęściej także w tych sytuacjach:

  • pozostawienie bagażu bez opieki,
  • wojna i akty terroru.
Ważne!

 

W celu uzyskania odszkodowania należy też zachować określone procedury – np. zgłosić zgubę na policji, przygotować pokwitowania z przechowalni (dworca/lotniska) lub strzeżonego parkingu (w przypadku podróży autem), przedstawić paragony potwierdzające zakup potrzebnych rzeczy w podróży po zaginięciu walizek itp.

Gdzie kupić ubezpieczenie bagażu w ramach polisy turystycznej?

Ubezpieczenie bagażu to niezwykle istotny składnik każdej dobrze skomponowanej polisy turystycznej, ponieważ kontynuacja podróży bez rzeczy osobistych może okazać się niemożliwa! Taką ochronę proponuje obecnie niemal każde towarzystwo ubezpieczeniowe. Bogatą ofertę polis podróżnych znajdziesz na przykład na stronie multiagencji CUK! Wejdź w podany niżej link, by dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu bagażu: https://cuk.pl/ubezpieczenia/turystyczne/ubezpieczenie-bagazu!